Neurologopeda

mgr Alicja Bakalorz-Pyka

Neurologopeda

Od kilkudziesięciu lat prowadzę diagnozę i terapię logopedyczną/neurologopedyczną oraz pedagogiczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Współpracowałam z przedszkolami, oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Ukończyłam studia:

 • Pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą
 • Logopedię i terapię pedagogiczną
 • Wychowanie przedszkolne,
 • Neurologopedię kliniczną z wczesną interwencją logopedyczną,

Kursy i szkolenia:

 • Diagnoza pedagogiczna dzieci z deficytem rozwojowymi w wieku od 0 do 12 lat
 • Alternatywne sposoby porozumiewania się dzieci niepełnosprawnych
 • Niedokształcenie mowy o typie afazji- diagnoza i terapia
 • Terapia ręki
 • Symultaniczno -sekwencja nauka czytania
 • Diagnoza i terapia dzieci autystycznych
 • Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów
 • Ruch rozwijający Weroniki Sherborne
 • Makaton -program rozwoju komunikacji.

Wspieramy rozwój Twojego dziecka