Cennik

Rodzaj usługi Koszt Czas trwania (minuty)
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEEDA
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna 180/200 zł 60/90
Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna 170 zł 60
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna (z wykorzystaniem słuchawek Forbrain ®) 140/70 zł 60/30
TRENING METODĄ WARNKEGO
Diagnostyka metodą Warnkego (wywiad, badanie, diagnoza opisowa) 180 zł 60
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą 130 zł 60
Wypożyczenie Brain-Boya 210 zł miesiąc
PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA
Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia indywidualna 170 zł 60
Terapia psychologiczna 140 zł 60
Socjoterapia 100 zł 90
Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 80 zł 60
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Diagnoza (wywiad+diagnoza+omówienie) 520 zł 180
Terapia integracji sensorycznej 140 zł 60
Rediagnoza 220 zł 120
PEDAGOG
Diagnoza pedagogiczna 370 zł 120
Terapia pedagogiczna 140 zł 60
Terapia ręki 140 zł 60
EEG BIOFEEDBACK
Diagnoza EEG Biofeedback 150 zł 60
Sesja treningowa 100 zł 60
DIAGNOZA
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka (pisemna opinia wraz z omówieniem) 530 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka (pisemna opinia wraz z omówieniem) 530 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza gotowości szkolnej (pisemna opinia wraz z omówieniem) 530 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
ZAJĘCIA GRUPOWE
Smyko Multisensoryka (zajęcia grupowe wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci ) 80 zł 60
Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 80 zł 60
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (zajęcia grupowe dla rodziców i opiekunów) 100 zł 60

* diagnoza opisowa lub wydanie opinii dodatkowo płatne 80 zł

Cennik obowiązuje od 01.02.2023r.