Cennik

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG PORADNI

Konsultacje/poradnictwo/terapia    
– psychologiczne 80zł  
– pedagogiczne 80zł spotkanie (do 60 min)
– logopedyczne 80 zł  
– integracja sensoryczna 80 zł  
– terapia ręki 80 zł  
– biofeedback 70 zł  
Diagnoza   Wszystkie diagnozy przeprowadzane są w oparciu o wystandaryzowane, aktualne narzędzia diagnostyczne
– diagnoza przyczyn trudności szkolnych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia inne trudności) 380zł 2-3 spotkań
– diagnoza psychologiczna rozwoju umysłowego dziecka od 3 roku życia. 200zł  
– diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka w wieku przedszkolnym 380zł 2-3 spotkania
– diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka w wieku szkolnym 380z ł  
– logopedyczna 180zł  
– gotowości szkolnej/ odroczenia obowiązku szkolnego 380zł 2 spotkania (ok. 3 godz.)
– całościowa diagnoza psychologiczno-pedagogiczno-logopedzyczna 530 zł  
PEŁNA DIAGNOZA PRZEBIEGU PROCESÓW INTEGRACJI SENSORYCZNEJ 280zł  3 spotkania
Zajęcia grupowe  dla dzieci Trening Umiejętności Społecznych 50 zł udział w pojedynczych zajęciach