Cennik

Rodzaj usługi Koszt Czas trwania (minuty)
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEEDA
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna 170/190 zł 60/90
Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna 120 zł 60
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna (z wykorzystaniem słuchawek Forbrain ®) 120/60 zł 60/30
TRENING METODĄ WARNKEGO
Diagnostyka metodą Warnkego (wywiad, badanie, diagnoza opisowa) 120 zł 60
Trening podstawowy Warnkego z terapeutą 90 zł 60
Wypożyczenie Brain-Boya 220 zł miesiąc
PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA
Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia indywidualna 120 zł 60
Terapia psychologiczna 120 zł 60
Socjoterapia 100 zł 90
Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 70 zł 60
FIZJOTERAPEUTA
Konsultacja/diagnoza 150 zł 60
Rehabilitacja metodą NDT Bobath 140/70 zł 60/30
Terapia wad postawy 120 zł 60
Diagnoza rozwoju niemowląt 170 zł 60
Kinesiotaping 60 zł 30
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Diagnoza (wywiad+diagnoza+omówienie) 430 zł 180
Terapia integracji sensorycznej 120 zł 60
Rediagnoza 220 zł 120
PEDAGOG
Diagnoza pedagogiczna 200 zł 120
Terapia pedagogiczna 100 zł 60
Terapia ręki 100 zł 60
EEG BIOFEEDBACK
Diagnoza EEG Biofeedback 150 zł 60
Sesja treningowa 90 zł 60
DIAGNOZA
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka (pisemna opinia wraz z omówieniem) 430 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka (pisemna opinia wraz z omówieniem) 430 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza gotowości szkolnej (pisemna opinia wraz z omówieniem) 430 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
ZAJĘCIA GRUPOWE
Smyko Multisensoryka (zajęcia grupowe wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci ) 60 zł 60
Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 70 zł 60
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (zajęcia grupowe dla rodziców i opiekunów) 80 zł 60

* diagnoza opisowa lub wydanie opinii dodatkowo płatne 80 zł

Cennik obowiązuje od 01.01.2022r.