Cennik

Rodzaj usługi Koszt Czas trwania
LOGOPEDA/NEUROLOGOPEEDA
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna 150/190 zł 60/90
Konsultacja logopedyczna/neurologopedyczna 120 zł 60
Terapia logopedyczna/neurologopedyczna 100 zł 60
PSYCHOLOG / PSYCHOTERAPEUTA
Konsultacja psychologiczna / Psychoterapia indywidualna 100 zł 60
Terapia psychologiczna 100 zł 60
Socjoterapia 90 zł 90
Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 60 zł 60
FIZJOTERAPEUTA
Konsultacja/diagnoza 150 zł 60
Rehabilitacja metodą NDT Bobath 120. zł 60
Terapia wad postawy 100 zł 60
Diagnoza rozwoju niemowląt 150 zł 60
INTEGRACJA SENSORYCZNA
Diagnoza (wywiad+diagnoza+omówienie) 390 zł 180
Terapia integracji sensorycznej 100 zł 60
Rediagnoza 200 zł 120
PEDAGOG
Diagnoza pedagogiczna 200 zł 120
Terapia pedagogiczna 90 zł 60
Terapia ręki 90 zł 60
EEG BIOFEEDBACK
Diagnoza EEG Biofeedback 150 zł 60
Sesja treningowa 80 zł 60
DIAGNOZA
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka (pisemna opinia wraz z omówieniem) 390 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka (pisemna opinia wraz z omówieniem) 390 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza gotowości szkolnej (pisemna opinia wraz z omówieniem) 390 zł ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
ZAJĘCIA GRUPOWE
Smyko Multisensoryka (zajęcia grupowe wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci ) 60 zł 60
Trening umiejętności społecznych – zajęcia grupowe 60 zł 60
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (zajęcia grupowe dla rodziców i opiekunów) 80 zł 60

* diagnoza opisowa lub wydanie opinii dodatkowo płatne 60 zł

Cennik obowiązuje od 01.10.2021r.