Cennik

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG PORADNI

 

Rodzaj usługi Koszt Czas trwania
Konsultacje/poradnictwo/terapia    
Psychologiczne 90,00 zł spotkanie (60 min)
Pedagogiczne 90,00 zł spotkanie (60 min)
Logopedyczne 90,00 zł spotkanie (60 min)
Neurologopedyczne 100,00 zł spotkanie ( 60 min)
Integracja Sensoryczna 90,00 zł spotkanie ( 60 min)
Terapia Ręki 80 zł spotkanie (60 min)
Biofeedback 80,00 zł spotkanie (60 min)
Diagnoza    
Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka 390zł pisemna opinia wraz z omówieniem ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka 390zł pisemna opinia wraz z omówieniem ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza gotowości szkolnej 390zł pisemna opinia wraz z omówieniem ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza logopedyczna 190,00 zł W zależności od potrzeb
Diagnoza SI (procesów integracji sensorycznej) 290zł pisemna opinia wraz z omówieniem ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)

 

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe)
Smyko Multisensoryka (zajęcia grupowe  wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci )
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (zajęcia grupowe dla rodziców i opiekunów)