Cennik

CENNIK PODSTAWOWYCH USŁUG PORADNI

Rodzaj usługi

Koszt

Czas trwania

Konsultacje/poradnictwo/terapia

Psychologiczne 80zł spotkanie (do 60 min)
Pedagogiczne 80zł spotkanie (do 60 min)
Logopedyczne 80 zł spotkanie (do 60 min)
Integracja Sensoryczna 80 zł spotkanie (do 60 min)
Terapia Ręki 80 zł spotkanie (do 60 min)
Biofeedback 70 zł spotkanie (do 60 min)

Diagnoza

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dziecka 380zł

pisemna opinia wraz z omówieniem

ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna dziecka 380zł

pisemna opinia wraz z omówieniem

ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza gotowości szkolnej 380zł

pisemna opinia wraz
z omówieniem

ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)
Diagnoza logopedyczna 180zł W zależności od potrzeb
Diagnoza SI (procesów integracji sensorycznej) 280zł

pisemna opinia wraz
z omówieniem

ok. 90 – 180 minut (minimum 2 spotkania)

Zajęcia grupowe

Trening Umiejętności Społecznych (zajęcia grupowe)
Smyko Multisensoryka (zajęcia grupowe  wspierające rozwój niemowląt i małych dzieci )
Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – na podstawie programu Szkoła dla Rodziców i Wychowawców (zajęcia grupowe dla rodziców i opiekunów)