Logopeda

mgr Ewa Granat

Neurologopeda, Pedagog – terapeuta, Oligofrenopedagog, Trener TUS, Provider Neuroflow

Od 25  lat pracuje z dziećmi i młodzieżą w charakterze pedagoga, wychowawcy,  logopedy, terapeuty. Współpracowała  z różnymi placówkami- Szkoła, Przedszkole, Dom Dziecka, Centrum Rozwoju i Wsparcia Rodziny, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna,  głównie w Opolu i jego okolicach.  Prowadzi działania wspierające dzieci z niepełnosprawnością i ich rodziny, w ostatnich latach szczególnie towarzyszy osobom ze spektrum autyzmu. Jako członek zespołu projektu „Wychowanie do Nauczania Włączającego” ( Lerning to include) – organizowanego przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyno –  Społecznych i Szkoleń WCIES opracowała scenariusze lekcji dla nauczycieli dotyczące edukacji włączającej, współtworzyła filmy prezentujące lekcje modelowe, prowadziła warsztaty dla nauczycieli na terenie Polski.

Współpracuje z Wyższymi Uczelniami gdzie dzieli się wiedzą i doświadczeniem ze słuchaczami studiów podyplomowych:

Jest osobą otwartą, pełną energii, wierzy w ludzi i lubi być nimi otoczona.

logopeda Ewa Granat

Wspieramy rozwój Twojego dziecka