EEG Biofeedback

Trening EEG-Biofeedback

Trening EEG-Biofeedback jest terapią wykorzystującą technikę komputerową. Wpływa on pozytywnie na pracę mózgu i kontrolę nad procesami fizjologicznymi i reakcjami organizmu. EEG Biofeedback wykorzystywany jest do nauki relaksacji, poprawy koncentracji, kontroli emocji, lęku i poziomu stresu.

EEG Biofeedback może być również stosowany przy:

  • trudnościach z koncentracją uwagi
  • trudnościach z uczeniem się, dysleksji, dysgrafii
  • problemach związanych z zachowaniem
  • zaburzeniach nastroju i snu
  • zaburzeniach rozwoju psychomotorycznego
  • trudnościach związanych z rozwojem mowy
  • napięciowych bólach głowy

Treningi EEG Biofeedback ma również zastosowanie u osób zdrowych. Stosuje się go w celu:

  • poprawy umiejętności radzenia sobie ze stresem i negatywnym nastrojem
  • poprawy samooceny
  • poprawy możliwości intelektualnych itp.

Jeden trening Biofeedback zajmuje około 60 minut i składa się z dwóch sesji: odpowiednio dla prawej i lewej półkoli. Dziecko siedzi spokojnie w wygodnym, stabilnym fotelu i obserwuje ekran z „grą”.

Wspieramy rozwój Twojego dziecka