Trening umiejętności społecznych

Trening umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 4-7 lat

DLA KOGO?

Zajęcia polecamy dla dzieci z:

  • trudnościami w nawiązywaniu relacji z innymi
  • nieśmiałych, wycofanych
  • nadruchliwych, impulsywnych
  • ze spektrum autyzmu

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia grupowe o charakterze terapeutycznym, których celem jest nabywanie oraz doskonalenie kompetencji społecznych.

GRUPY

4-5 LAT
6-7 LAT