Klauzula informacyjna

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 (dalej: RODO) informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest dyrektor Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Błękitna Żyrafa ul. Telesfora 2/5a Opole
  2. Dane osobowe Państwa będą przetwarzane w ramach działalności statutowej Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Błękitna Żyrafa.
  3. Cele w jakich zbierane są dane osobowe szczegółowo i jasno zostały określone w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty i upoważnione do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5. Posiadacie Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych prawem.
  6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
  7.  W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z dyrektorem NSPPP telefonicznie: 604155156 lub pocztą elektroniczną, na adres: biuro@blekitnazyrafa.pl .