Terapia pedagogiczna

Praca indywidualna pedagoga – terapeuty ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju dziecka. Fundamentem terapii pedagogicznej jest dokładne poznanie dziecka wraz z jego możliwościami oraz trudnościami a następnie opracowanie indywidualnego programu terapeutycznego. Zajęcia indywidualne odbywają się regularnie od 1-3 razy w tygodniu, w zależności od wieku, trudności dziecka i postawionych w terapii celów.

Terapia pedagogiczna przeznaczona jest dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • z autyzmem
  • z nadpobudliwością psychoruchową
  • z zaburzeniami integracji sensorycznej
  • z zaburzeniami emocjonalnymi
  • z zaburzeniami koncentracji uwagi
  • z trudnościami w uczeniu się
  • z trudnościami w uczeniu się czytania i pisania
  • z trudnościami w uczeniu się matematyki
  • i innymi trudnościami

Wspieramy rozwój Twojego dziecka