Trening Umiejętności Społecznych – marzec 2021

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to grupowe zajęcia dedykowane dla dzieci, które mają trudności w relacjach z rówieśnikami, wykazują trudności w wyrażaniu oraz panowaniu nad swoimi emocjami.

Zapraszamy dzieci będące w spektrum (Autyzm, Asperger), posiadające diagnozę ADHD, borykające się z zaburzeniami lękowymi, jak również dzieci walczące z nieśmiałością, oraz te, które mają tendencję do dominowania w relacjach.

Na podstawie potrzeb grupy opracowywane są indywidualne cele, które ćwiczymy podczas cotygodniowych spotkań, takie jak:

 • umiejętne wyrażanie emocji oraz potrzeb;
 • strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • dostosowywanie się do zasad i norm społecznych;
 • praca oparta na współpracy;
 • rozwiązywanie konfliktów;
 • trening asertywności;
 • trening komunikacji – inicjowanie oraz podtrzymywanie rozmowy;
 • zabawy z rówieśnikami.

Cykl zajęć obejmuje 12 spotkań trwających godzinę.

Grupy wiekowe:

* dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat)

* dzieci  w wieku szkolnym (7-11 lat)

NOWOŚĆ

Zapraszamy również do nowo otwartej grupy dla NASTOLATKÓW (12+).

W grupie starszej będziemy dodatkowo skupiać się na:

 • budowaniu i podtrzymywaniu relacji (przyjaźń, partnerstwo);
 • problemach związanych z okresem dojrzewania;
 • granicach własnych i innych osób;
 • budowaniu pozytywnego obrazu siebie;
 • przeżywaniu i okazywaniu emocji;
 • umiejętności rozmawiania o sobie i swoich potrzebach.

Grupa ma spełniać funkcję wspierania nastolatków borykających się z problemami w środowiskach rówieśniczych. O włączeniu do grupy decyduje kwalifikacja z psychologiem prowadzącym zajęcia (jednorazowe spotkanie z opiekunem).

Ruszamy w marcu 2021

Cena 60 zł za zajęcia

Zapewniamy:

 • Bezpłatne konsultacje z psychologami i trenerami w trakcie i po zakończeniu treningu
 • Dwóch certyfikowanych trenerów TUS obecnych na zajęciach (praktykant może być trzecią osobą wspomagającą)
 • Planujemy wykłady wspierające umiejętności wychowawcze
Trening umiejętności społecznych